English 中文

最新消息

 吳思篤牧師的勉勵

以賽亞書 26:20

(台語漢字) 我的百姓啊,恁著入密房,關你的門,匿霎仔久,聽候受氣過去。

(白話字)  Góa ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h ji̍p ba̍t-pâng koaiⁿ lí ê mn̂g, bih tiap-á-kú, thèng-hāu siū-khì kè-khì.

(合和本)       我的百姓阿、你們要來進入內室、關上門、隱藏片時、等到忿怒過去。

我們現處的困境,如同在以賽亞那個時代。當上帝的子民進入了他們家`關上了門,21節說:” 耶和華從他的居所出來”。 如果我們好好利用這段居家時期,如果我們禱告,思考聖經的話語, 裝備我們自己,當疫情結束時,我們能夠集體在主愛裡更加強壯地來面對世界。以賽亞27章第6節:”將來雅各要扎根、以色列(還有紐西蘭及台灣)要發芽開花.他們的果實、必充滿世界。”

紐西蘭和台灣在這次疫情的防備措施,已受到其他國家的欽佩。讓我們更進一步來確保我們是好模範,能從容及沉思地來面對危機。但現在,我們彼此代禱,打電話互相請安,特別要記得關心年長者和你的鄰居,如果他們無法前往超市或是藥房,在參考政府及衛生署的規定後,評估自己能否來幫忙他們。若能,在送貨時要心存喜悅且小心防備,距兩公尺外給他們一個微笑! 願上帝祝福你們!


back arrow Go Back